Công cụ Stats Tools Package dùng để tính độ tin cậy tổng hợp và phương sai trích tự động

Giới thiệu

Công cụ Stats Tools Package dùng để tính độ tin cậy tổng hợp và phương sai trích tự động: Đây là một công cụ excel miễn phí phục vụ học tập được giới thiệu trên trang http://statwiki.kolobkreations.com (Supported by the Doctor of Management Program at Case Western Reserve University and by Brigham Young University)

Khi thực hiện phân tích CFA với AMOS, các bạn sẽ phải tính được các chỉ số CR, AVE. Cách tính thủ công đã được nhóm MBA Bách Khoa giới thiệu trong các bài viết trước đây, bài này nhóm sẽ giới thiệu cách tính tự động, bạn chỉ cần 1 phút là hoàn thành tính toán chỉ số độ tin cậy tổng hợp CR và phương sai trích AVE như hình bên dưới.

Các bước thực hiện tính toán độ tin cậy tổng hợp và phương sai trích tự động

Bước 1:

Các bạn thực hiện chạy CFA xong và ra được kết quả CFA, ví dụ như sau:

Bước 2

Các bạn tải file hỗ trợ tính độ tin cậy tổng hợp và phương sai trích tự động Stats Tools Package.xlsm

Bước 3

Bật file vừa tải lên, nếu có bị hỏi Macros have been disabled thì chọn Enable content nhé

Ngoài ra nếu có bị hỏi gì nữa thì cứ chọn yes,ok, enable hết luôn để chạy được.

Bước 4:

Trong sheet ValidityMaster có nút màu đỏ có nội dung là Paste Correlations Table into A1 and Standardized Regression Weights Table into F1, then click me.

Nghĩa là mình sẽ copy 2 bảng Correlation và dán vào ô A1, copy bảng Standardized Regression Weights dán vào ô F1, sau đó nhấn nút đỏ, để là được việc này ta lần lượt làm như sau:

Hiển hiện kết quả CFA xong bấm vào Estimate-Scalars-Correlations, sau đó bấm chọn copy và dán vào ô A1

Tiếp tục bấm vào Estimate-Scalars-Standardized Regression Weights, sau đó bấm chọn copy và dán vào ô F1

 

Sau đó ấn vào nút màu đỏ, kết quả  tính độ tin cậy tổng hợp và phương sai trích tự động sẽ hiện ra như sau:

Như vậy, việc tính độ tin cậy tổng hợp và phương sai trích tự động sẽ làm quá trình làm bài tiện lợi hơn rất nhiều, rút ngắn thời gian tính toán thủ công. Các bạn cần trao đổi cứ liên hệ nhé.