Giới thiệu phần mềm Eview

Trong nghiên cứu kinh tế sử dụng phương pháp định lượng, người nghiên cứu có thể sử dụng rất nhiều phần mềm khác nhau để trợ giúp trong quá trình xử lý dữ liệu. Một trong số những phần mềm đó phải kể đến Eviews (Econometric Views). Với sự đơn giản, linh hoạt nhưng không kém phần hiệu quả, Eviews đã trở thành sự lựa chọn phổ biến của sinh viên và thậm chí là các nhà nghiên cứu chuyên nghiệp. Hãy cùng RCES tìm hiểu về phần mềm này và áp dụng vào đề tài nghiên cứu của mình nhé!

1. Giới thiệu chung

EViews (Econometric Views) là phần mềm thống kê chạy trên Windows. Phần mềm được xây dựng bởi Quantitative Micro Software (QMS), phiên bản 1.0 được phát hành vào tháng 3/1994.

Dữ liệu trong EViews được lưu trữ theo định dạng độc quyền, tuy nhiên input và output có hỗ trợ cho nhiều định dạng của các phần mềm khác như Excel, PSPP/SPSS, DAP/SAS, Stata, RATS và TSP. Eviews có thể truy cập dữ liệu qua ODBC. Gretl có thể mở được các tệp dữ liệu của Eviews.

Với khả năng linh hoạt trong thao thác, quản lý dữ liệu dễ dàng, kết quả hiển thị nhanh và dễ dàng hiểu được đã giúp Eviews đang trở thành một trong những phần mềm được các nhà nghiên cứu sử dụng phổ biến nhất. Trang chủ: http://www.eviews.com/

2. Chức năng chính

EViews được sử dụng trong thống kê và kinh tế lượng nhưng chuyên về kinh tế lượng hơn. Nếu đề tài nghiên cứu có sử dụng số liệu thứ cấp – là số liệu có sẵn đươc thu thập theo thời gian (dữ liệu chuỗi thời gian – time series) hoặc vừa thu thập theo thời gian vừa thu thập theo từng thời điểm (dữ liệu bảng – panel data) thì việc sử dụng phần mềm EVIEWS là phù hợp hơn cả.

Các chức năng chính của Eviews bao gồm:

  • Phân tích dữ liệu chuỗi thời gian, dữ liệu chéo, dữ liệu mảng.
  • Thống kê mô tả dữ liệu.
  • Phân tích sự tác động của các yếu tố này lên các yếu tố khác.
  • Dự báo cho yếu tố cần nghiên cứu (ví dụ dự báo giá xăng dầu, nhu cầu năng lượng, giá vàng…)