Hướng dẫn toàn tập Microsoft Excel

Please wait while you are redirected...or Click Here if you do not want to wait.

1. Giới thiệu Microsoft Excel

Microsoft Excel là chương trình xử lý bảng tính nằm trong bộ Microsoft Office của hãng phần mềm Microsoft được thiết kế để giúp ghi lại, trình bày các thông tin xử lý dưới dạng bảng, thực hiện tính toán và xây dựng các số liệu thống kê trực quan có trong bảng từ Excel. Cũng như các chương trình bảng tính Lotus 1-2-3, Quattro Pro… bảng tính của Excel cũng bao gồm nhiều ô được tạo bởi các dòng và cột, việc nhập dữ liệu và lập công thức tính toán trong Excel cũng có những điểm tương tự, tuy nhiên Excel có nhiều tính năng ưu việt và có giao diện rất thân thiện với người dùng.

Sau đây chúng tôi xin giới thiệu và hướng dẫn những tính năng từ cơ bản đến nâng cao Microsoft Excel 2016. Excel 2016 cũng tương tự như Excel 2013 và Excel 2010. Nếu đã sử dụng một trong hai phiên bản Excel đó, khi sử dụng Excel 2016 bạn sẽ cảm thấy nó khá giống nhau về chức năng.

2. Hướng dẫn toàn tập Microsoft Excel

Bài 1: LÀM QUEN VỚI MICROSOFT EXCEL 2016

Bài 2: TÌM HIỂU VỀ ONEDRIVE

Bài 3: CÁCH TẠO MỚI VÀ MỞ BẢNG TÍNH CÓ SẴN 

Bài 4: CÁCH LƯU TRỮ VÀ CHIA SẺ BẢNG TÍNH

Bài 5: HƯỚNG DẪN LƯU FILE VỚI CÁC ĐỊNH DẠNG KHÁC NHAU SỬ DỤNG SAVE VÀ SAVE AS

Bài 6: CÁCH PHỤC HỒI FILE EXCEL CHƯA LƯU HOẶC BỊ GHI ĐÈ

Bài 7: CÁCH THÊM TAB DEVELOPER RIBBON

Bài 8: KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ Ô VÀ DẢI Ô 

Bài 9: THAY ĐỔI KÍCH THƯỚC CỘT, HÀNG VÀ Ô 

Bài 10: ĐỊNH DẠNG Ô TRƯỚC KHI NHẬP LIỆU BẰNG VBA

Bài 11: HƯỚNG DẪN CÁCH CHIA 1 Ô EXCEL THÀNH 2 Ô CHÉO TAM GIÁC

Bài 12: HƯỚNG DẪN GỘP Ô TRONG EXCEL VỚI CHỨC NĂNG MERGE CELLS

Bài 13: HƯỚNG DẪN TÁCH Ô TRONG EXCEL

Bài 14: XÓA DÒNG TRỐNG, XÓA CỘT TRỐNG TRONG EXCEL 

Bài 15: HƯỚNG DẪN THÊM CỘT VÀ XÓA CỘT TRONG EXCEL 2003, 2007, 2010, 2013, 2016

Bài 16: HƯỚNG DẪN CÁCH CHỈNH ĐỘ RỘNG CỘT VÀ CHIỀU CAO CỦA DÒNG TRONG EXCEL 2010, 2013, 2016

Bài 17: THỦ THUẬT CỐ ĐỊNH DÒNG, CỘT TRONG EXCEL

Bài 18: CÁCH ẨN CỘT, ẨN HÀNG TRONG EXCEL BẰNG VBA

Bài 19: CÁCH ẨN VÀ GỘP CỘT TRONG EXCEL 2010, 2013, 2016

Bài 20: CÁCH GỘP Ô TRONG EXCEL MÀ KHÔNG MẤT DỮ LIỆU

Bài 21: CHỌN NHIỀU HÀNG XEN KẼ BẰNG VBA TRONG EXCEL

Bài 22 : VBA – TÌM DÒNG/CỘT CUỐI CÙNG CHỨA DỮ LIỆU TRONG EXCEL

Bài 23: TÔ MÀU DÒNG XEN KẼ TRONG BẢNG TÍNH EXCEL 2010, 2013, 2016

Bài 24: CHUYỂN ĐỔI DỮ LIỆU TỪ HÀNG SANG CỘT HOẶC NGƯỢC LẠI TRONG EXCEL

Bài 25: TỰ ĐỘNG ĐÁNH SỐ THỨ TỰ CỘT TRONG EXCEL

Bài 26: HƯỚNG DẪN CÁCH ĐÓNG BĂNG CỘT TRONG EXCEL

Bài 27: CHÈN VÀ SỬ DỤNG KÝ TỰ ĐẶC BIỆT TRONG EXCEL

Bài 28: MOS EXCEL: THÊM BỚT THẺ VÀ CÔNG CỤ

Bài 29: HƯỚNG DẪN CÁCH THAY ĐỔI NỘI DUNG HEADER TRONG EXCEL THEO Ý MUỐN BẰNG VBA

Bài 30: TÌM HIỂU VỀ NUMBER FORMATS

Bài 31: HƯỚNG DẪN VIẾT SỐ LA MÃ TRONG EXCEL

Bài 32: CÁCH HIỂN THỊ CHỈ SỐ TRÊN, CHỈ SỐ DƯỚI TRONG EXCEL

Bài 33: CÁCH CHUYỂN SỐ DƯƠNG THÀNH SỐ ÂM TRONG EXCEL

Bài 34: HƯỚNG DẪN ĐỊNH DẠNG SỐ THÀNH PHÂN SỐ TRONG EXCEL

Bài 35: HƯỚNG DẪN ĐỊNH DẠNG SỐ THEO TỈ LỆ PHẦN TRĂM TRONG EXCEL

Bài 36: CHỈ LẤY RA SỐ TRONG ĐOẠN TEXT BẰNG VBA TRONG EXCEL

Bài 37: HƯỚNG DẪN CÁCH SỬ DỤNG HÀM TẠO SỐ NGẪU NHIÊN TRONG VBA EXCEL

Bài 38: HƯỚNG DẪN TẠO VÀ ĐỊNH DẠNG BẢNG BIỂU TRONG EXCEL

Bài 39: CÁCH ĐỔI MÀU SHAPE BẰNG VBA

Bài 40: GIỮ LẠI ĐỊNH DẠNG FONT CHỮ KHI THAY ĐỔI SHAPE TRONG EXCEL

Bài 41: LẬP TRÌNH VBA ĐỂ TÙY CHỈNH ĐỘ ĐẬM NHẠT CỦA MÀU NỀN TRONG EXCEL

Bài 42: LÀM VIỆC VỚI NHIỀU BẢNG TÍNH

Bài 43: TẠO MỤC LỤC BẢNG TÍNH TRONG FILE EXCEL

Bài 44: HƯỚNG DẪN CÁCH TẠO BẢNG CHẤM CÔNG TRÊN EXCEL CHI TIẾT NHẤT

Bài 45: SỬ DỤNG CHỨC NĂNG FIND VÀ REPLACE 

Bài 46: HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHƯƠNG THỨC FIND TRONG VBA

Bài 47: HÀM REPLACE TRONG EXCEL 2007, 2010, 2013, 2016

Bài 48: IND VÀ REPLACE NÂNG CAO TRONG EXCEL – CÁCH SỬ DỤNG HIỆU QUẢ NHẤT

Bài 49: KIỂM TRA CHÍNH TẢ TRONG TRANG TÍNH 

Bài 50: CÁCH THÊM HÌNH MỜ (WATERMARK) VÀO TRANG TÍNH TRONG EXCEL

Bài 51: HƯỚNG DẪN CÁCH CHÈN WATERMARK VÀO TRANG TÍNH ĐƠN GIẢN

Bài 52: ĐỊNH DẠNG TRANG VÀ IN BẢNG TÍNH

Bài 53: HƯỚNG DẪN CÁCH NGẮT TRANG TRƯỚC KHI IN TRONG EXCEL

Bài 54: HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG AUTOFILL TRONG EXCEL 2010, 2013, 2016

Bài 55: HƯỚNG DẪN TỔNG HỢP CÁC TÍNH NĂNG FILL TRONG EXCEL

Bài 56: HƯỚNG DẪN TÍNH NĂNG FILL JUSTIFY TRONG EXCEL

Bài 57: ĐẾM SỐ SHEETS TRONG 1 WORKBOOKS BẰNG CÔNG THỨC HOẶC VBA

Bài 58: VBA EXCEL KIỂM TRA WORKBOOK CÓ ĐANG MỞ HAY KHÔNG

Bài 59: ẨN HIỆN SHEET TABS TRONG EXCEL

Bài 60: MACRO GỘP DỮ LIỆU NHIỀU SHEETS EXCEL VÀO 1 SHEET

Bài 61: TẠO TỔ HỢP PHÍM TẮT ĐỂ DI CHUYỂN QUA LẠI GIỮA CÁC WORKSHEET TRONG EXCEL

Bài 62: HƯỚNG DẪN CÁCH TẠO MENU ẨN HIỆN SHEET THEO Ý MUỐN TRONG EXCEL BẰNG VBA

Bài 63: HÀM XÁC ĐỊNH KIỂU GIÁ TRỊ TYPE TRONG EXCEL

Bài 64: QUICK ACCESS TOOLBAR LÀ GÌ? TẠI SAO LẠI PHẢI DÙNG QUICK ACCESS TOOLBAR?

Bài 65: HƯỚNG DẪN THIẾT LẬP AUTOCORRECT TRONG EXCEL

Bài 66: CUSTOM FORMAT VÀ NHỮNG ÁP DỤNG HỮU ÍCH

Bài 67: HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ THIẾT LẬP CƠ BẢN VỚI HỘP THOẠI EXCEL OPTIONS

Bài 68: HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ THẺ PAGE VÀ MARGIN TRONG HỘP THOẠI PAGE SETUP

Bài 69: HƯỚNG DẪN CÁCH XÓA CÁC STYLE RÁC TRONG EXCEL 2010 2013 2016

Bài 70:  CHÈN NHIỀU CHECKBOXES TRONG EXCEL

Bài 71: Giới thiệu về công thức trong Excel 2016

Bài 72: CÁCH HIỂN THỊ, ẨN, MỞ RỘNG HOẶC THU GỌN THANH CÔNG THỨC TRONG EXCEL

Bài 73: CHÈN CÔNG THỨC TOÁN HỌC VÀO EXCEL

Bài 74: CÔNG THỨC EXCEL, VÍ DỤ VÀ MẸO ĐỂ TIẾT KIỆM THỜI GIAN

Bài 75: CÁC HÀM EXCEL MỚI TRONG PHIÊN BẢN EXCEL 2016 VÀ VÍ DỤ

Bài 76: HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN PHÉP TRỪ TRONG EXCEL

Bài 77: Hàm SUM trong Excel

Bài 78: HÀM SUMIFS – TÍNH TỔNG TRONG 1 THÁNG

Bài 79: HÀM SUMIF TRONG EXCEL, HÀM TÍNH TỔNG THEO MỘT ĐIỀU KIỆN CHO TRƯỚC

Bài 80: CÁCH DÙNG SUMIF TRONG EXCEL VỚI NHIỀU ĐIỀU KIỆN (HÀM LOGIC OR)

Bài 81: HÀM SUMIF / SUMIFS TÍNH TỔNG THEO ĐIỀU KIỆN

Bài 82: EXCEL NÂNG CAO: KẾT HỢP VLOOKUP, SUM VÀ SUMIF

Bài 83: HÀM SUMPRODUCT TRONG EXCEL

Bài 84: HƯỚNG DẪN CÁCH DÙNG HÀM SUMPRODUCT ĐỂ ĐẾM THEO NHIỀU ĐIỀU KIỆN

Bài 85: HÀM SUMPRODUCT NÂNG CAO TRONG EXCEL

Bài 86: HÀM MIN, MAX TRONG EXCEL

Bài 87: HÀM LEN TRONG EXCEL

Bài 88: HÀM LEN, HÀM ĐẾM SỐ KÝ TỰ TRONG CHUỖI

Bài 89: HÀM RANK, HÀM XẾP THỨ HẠNG TRONG EXCEL

Bài 100: HƯỚNG DẪN CÁCH SỬ DỤNG HÀM RANK ĐỂ XẾP HẠNG TRONG EXCEL

Bài 101: HÀM IF VÀ CÁCH SỬ DỤNG HÀM IF TRONG EXCEL

Bài 102: HÀM IF, LỒNG GHÉP HÀM IF VỚI NHIỀU ĐIỀU KIỆN, IFERROR, IFNA VÀ NHIỀU HƠN NỮA

Bài 103: HÀM COUNTIF TRONG EXCEL

Bài 104: HÀM COUNTIF – CÚ PHÁP VÀ CÁCH SỬ DỤNG TRONG EXCEL

Bài 105: 9 BÍ KÍP SỬ DỤNG COUNTIF HIỆU QUẢ TRONG EXCEL

Bài 106: HÀM COUNTBLANK TRONG EXCEL

Bài 107: HÀM LEFT, RIGHT VÀ CÁCH SỬ DỤNG HÀM LEFT, RIGHT TRONG EXCEL

Bài 108: HÀM RIGHT VÀ CÁC ỨNG DỤNG TUYỆT VỜI CỦA HÀM RIGHT TRONG PHÂN XUẤT KÝ TỰ

Bài 109: HƯỚNG DẪN CÁCH SỬ DỤNG HÀM LEFT NÂNG CAO KẾT HỢP NHIỀU HÀM TRONG EXCEL

Bài 110: HÀM MID VÀ CÁCH SỬ DỤNG HÀM MID TRONG EXCEL

Bài 111: HÀM TRIM() TRONG EXCEL

Bài 112: HÀM DB TRONG EXCEL VÀ CÁCH SỬ DỤNG HÀM DB ĐỂ TÍNH KHẤU HAO TÀI SẢN

Bài 113: HÀM LÀM TRÒN ROUND TRONG EXCEL

Bài 114: 3 CÁCH TÍNH TRUNG BÌNH TRÊN EXCEL 2017, 2010, 2013, 2016

Bài 115: TÍNH GIÁ TRỊ TRUNG BÌNH VỚI ĐIỀU KIỆN CHO TRƯỚC VỚI HÀM DAVERAGE

Bài 116: HÀM EVEN VÀ HÀM ODD TRONG EXCEL

Bài 117: HÀM PRODUCT – HÀM NHÂN TRONG EXCEL

Bài 118: HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HÀM PRODUCT ĐỂ NHÂN TRONG EXCEL

Bài 119: HÀM POWER, HÀM TÍNH LŨY THỪA TRONG EXCEL

Bài 120: HƯỚNG DẪN CÁCH SỬ DỤNG HÀM CHIA TRONG EXCEL

Bài 121: HƯỚNG DẪN HÀM QUOTIENT TRẢ VỀ KẾT QUẢ CỦA PHÉP CHIA TRONG EXCEL

Bài 122: HÀM NETWORKDAYS TRONG EXCEL

Bài 123: HÀM RAND, HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HÀM RAND TRONG EXCEL

Bài 124: HÀM MODE, HÀM TÌM TẦN XUẤT LỚN NHẤT TRONG EXCEL

Bài 125: HÀM RATE, HÀM TÍNH LÃI SUẤT TRONG EXCEL

Bài 126: HÀM MATCH TRONG EXCEL 2007, 2010, 2013, 2016

Bài 127: HÀM MATCH TRONG EXCEL

Bài 128: CÁCH DÙNG HÀM INDEX VÀ MATCH TRONG EXCEL

Bài 129: HÀM INDIRECT TRONG EXCEL

Bài 130: KHAI BÁO HÀM PRIVATE VÀ PUBLIC TRONG VBA

Bài 131: HÀM OFFSET VÀ CÁC KẾT HỢP HÀM CỦA NÓ TRONG EXCEL, CÔNG THỨC VÍ DỤ

Bài 132: HÀM SUBTOTAL, CÁC ỨNG DỤNG CỦA SUBTOTAL TRONG EXCEL

Bài 133: CÁCH SỬ DỤNG HÀM SUBTOTAL TRONG EXCEL

Bài 134: CHỨC NĂNG VÀ CÚ PHÁP HÀM FREQUENCY TRONG EXCEL

Bài 135: HÀM DGET – HÀM TRÍCH MỘT GIÁ TRỊ TỪ CƠ SỞ DỮ LIỆU KHỚP VỚI ĐIỀU KIỆN TRONG EXCEL

Bài 136: HÀM REPT, HÀM LẶP LẠI CHUỖI, TỪ, KÝ TỰ HOẶC SỐ TRONG EXCEL

Bài 137: CÁC HÀM LÀM TRÒN SỐ TRONG EXCEL VÀ CÁC NGUYÊN TẮC LÀM TRÒN SỐ

Bài 138: IRR LÀ GÌ – HƯỚNG DẪN CÁCH DÙNG VÀ Ý NGHĨA CỦA HÀM IRR TRONG EXCEL

Bài 139: HƯỚNG DẪN CÁCH DÙNG HÀM ISNA TRONG EXCEL THÔNG QUA CÁC VÍ DỤ

Bài 140: CRITERIA LÀ GÌ? CÁCH VIẾT CRITERIA TRONG CÁC HÀM TÍNH TOÁN THEO ĐIỀU KIỆN

Bài 141: HÀM LOOKUP VÀ CÔNG THỨC VÍ DỤ TRONG EXCEL 2016 2013 2010 2007 2003

Bài 142: HÀM TÌM KIẾM VLOOKUP VÀ HLOOKUP TRONG EXCEL

Bài 143: HÀM HLOOKUP TRONG EXCEL, NÊN DÙNG HLOOKUP HAY INDEX KẾT HỢP MATCH SẼ HAY HƠN

Bài 144: CÁCH SỬ DỤNG HÀM VLOOKUP MATCH TRONG EXCEL

Bài 145: HÀM VLOOKUP NÂNG CAO – VLOOKUP NHIỀU CỘT, NHIỀU ĐIỀU KIỆN

Bài 146: CÁCH SỬ DỤNG HÀM SUBSTITUTE BỎ DẤU CÁCH TRONG DANH SÁCH SỐ ĐIỆN THOẠI HIỆU QUẢ

Bài 147: HƯỚNG DẪN HÀM RANDBETWEEN CHỌN SỐ NGẪU NHIÊN TRONG EXCEL

Bài 148: HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HÀM LARGE VÀ HÀM SMALL TRONG EXCEL 2007, 2010, 2013, 2016

Bài 149: HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HÀM SEQUENCE CƠ BẢN TRONG EXCEL

Bài 150: HÀM TỰ TÍNH TOÁN LẠI (VOLATILE FUNCTION) TRONG EXCEL

Bài 151: GIỚI THIỆU HÀM ADDRESS TRONG EXCEL

Bài 152: HÀM AGGREGATE TRONG EXCEL

Bài 153: CÁC HÀM LOGIC TRONG EXCEL: AND, OR, XOR VÀ NOT

Bài 154: CÁCH TÍNH TỶ LỆ PHẦN TRĂM TRONG EXCEL

Bài 155: HÀM LẤY TÊN WORKSHEET ĐANG LÀM VIỆC

Bài 156: HÀM TÍNH GIAI THỪA TRONG EXCEL

Bài 157: CÁCH SỬ DỤNG HÀM GETSETTING VÀ SAVESETTING TRONG EXCEL

Bài 158: CÁCH SỬ DỤNG HÀM ĐA CHỨC NĂNG SPLIT TRONG EXCEL

Bài 159: VBA LÀ GÌ? MỘT SỐ VÍ DỤ ỨNG DỤNG VBA TRONG CÔNG VIỆC

Bài 160: NHỮNG QUY TẮC VÀNG KHI LÀM VIỆC TRÊN VBA

Bài 161: CÁCH CHÈN VÀ CHẠY MÃ VBA TRONG EXCEL

Bài 162: MỘT SỐ HÀM VBA THƯỜNG DÙNG

Bài 163: TỰ ĐỘNG MỞ CỬA SỔ VBA KHI MỞ FILE EXCEL

Bài 164: HƯỚNG DẪN CÁCH KHẮC PHỤC SỬA LỖI MẤT VBA TRONG EXCEL 2010, 2013, 2016

Bài 165: HƯỚNG DẪN CÁCH TẠO USERFORM TRONG VBA EXCEL

Bài 166: HƯỚNG DẪN CÁCH CHÈN CODE VÀO MODULE TRONG VBA EXCEL

Bài 167: CHÈN ẢNH VÀO COMMENT BẰNG VBA

Bài 168: CÁCH VIẾT THAM SỐ KHI LẬP TRÌNH VBA

Bài 169: HƯỚNG DẪN CÁCH DÙNG HÀM NOW TODAY TIME TRONG VBA EXCEL

Bài 170: SỬ DỤNG MSGBOX TRONG EXCEL VBA

Bài 171: CÁCH SỬ DỤNG AUTOFILTER TRONG VBA

Bài 172: CÁCH SỬ DỤNG REGULAR EXPRESSION TRONG VBA

Bài 173: HƯỚNG DẪN CÁCH SỬ DỤNG SPECIALCELLS TRONG VBA

Bài 174: HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG VÒNG LẶP FOR.. NEXT TRONG VBA

Bài 175: HƯỚNG DẪN CÁCH THÊM MỚI NỘI DUNG VÀO BẢNG DANH SÁCH TRONG EXCEL BẰNG VBA

Bài 176: HƯỚNG DẪN CÁCH ĐẶT TÊN BIẾN VÀ QUẢN LÝ CÁC BIẾN TRONG MÔI TRƯỜNG VBA EXCEL

Bài 177: TÌM GIÁ TRỊ GẦN ĐÚNG NHẤT BẰNG VBA

Bài 178: Kiểm tra kết nối Internet với VBA trong Excel

Bài 179: SỬ DỤNG THUỘC TÍNH SPEECH ĐỂ NGHE VBA NÓI

Bài 180: Tạo các công thức phức tạp

Bài 181: Định dạng theo điều kiện dùng công thức

Bài 182: CÁCH SỬ DỤNG ĐỊNH DẠNG CÓ ĐIỀU KIỆN TRONG EXCEL 2010, 2013 VÀ 2016

Bài 183:  CÁCH NHẬP CÔNG THỨC HÓA HỌC TRONG EXCEL

Bài 184: CỘNG, TRỪ, NHÂN, CHIA VÙNG VỚI CÙNG 1 SỐ – PASTE SPECIAL

Bài 185: TẠO BẢNG DỮ LIỆU KHÔNG CÔNG THỨC VỚI VBA

Bài 186: Các ô tham chiếu tương đối và tuyệt đối

Bài 187: CÁC HÀM, CÔNG THỨC VÀ NHỮNG HẰNG SỐ MẢNG TRONG EXCEL, VÍ DỤ VÀ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Bài 188: HÀM CONCATENATE TRONG EXCEL, ỨNG DỤNG ĐỂ NỐI CÁC CHUỖI, Ô, MẢNG VÀ CỘT

Bài 189: HÀM MẢNG ĐỘNG TRONG EXCEL – DYNAMIC ARRAY FORMULAS

Bài 190: HÀM SEARCH TRONG EXCEL

Bài 191: HƯỚNG DẪN GỌI DATA ENTRY FORM TRONG EXCEL

Bài 192: TAO FORMDATA TRONG EXCEL

Bài 193: TỔNG HỢP CÁC PHƯƠNG PHÁP LOẠI BỎ DỮ LIỆU LẶP

Bài 194: HÀM HEOUNIQUE LỌC KHÔNG TRÙNG

Bài 195: LỌC DANH SÁCH KHÔNG TRÙNG BẰNG VBA

Bài 196: SỬ DỤNG ADVANCED FILTER ĐỂ LỌC DỮ LIỆU TRÙNG TRONG EXCEL

Bài 197: CÁCH XOÁ HỘP THOẠI ADVANCED FILTER

Bài 198: HƯỚNG DẪN CÁCH SẮP XẾP HOẶC LỌC DỮ LIỆU CÓ ĐỊNH DẠNG DẤU GẠCH NGANG TRONG EXCEL

Bài 199: Định dạng dữ liệu toàn tập trong Excel

Bài 200: CUSTOM FORMAT VÀ NHỮNG ÁP DỤNG HỮU ÍCH

Bài 201: Định dạng dữ liệu sử dụng Custom Format

Bài 202: ĐỊNH DẠNG CUSTOM TRONG EXCEL – CUSTOM FORMAT TRONG EXCEL

Bài 203: CÁCH TÌM DÒNG CUỐI CỦA BẢNG TABLE TRONG EXCEL

Bài 204: THỦ THUẬT KIỂM TRA SAI LỆCH DỮ LIỆU TRONG BẢNG DỮ LIỆU LỚN CỦA EXCEL

Bài 205: CÁCH NHẬP DỮ LIỆU TỪ TRANG TÍNH KHÁC TRONG EXCEL

Bài 206: QUẢN LÝ CÔNG CỤ SPIN BUTTON TRONG VBA

Bài 207: TỰ ĐỘNG CẬP NHẬT DỮ LIỆU VỚI CÔNG CỤ SPIN BUTTON

Bài 208: HƯỚNG DẪN CÁCH XỬ LÝ LỖI DỮ LIỆU DẠNG SỐ TRONG EXCEL

Bài 209: CHẶN NGƯỜI DÙNG IN DỮ LIỆU TRONG EXCEL VỚI VBA

Bài 210: Cách sử dụng Harver Balls trong Excel

Bài 211: TÌM HIỂU VỀ POWER QUERY

Bài 212: POWER QUERY LÀ GÌ? TẠI SAO CẦN HỌC POWER QUERY?

Bài 213: Chuyển đổi định dạng thời gian từ AM/PM sang 24h hoặc ngược lại

Bài 214: HÀM DATE TRONG EXCEL – CÁCH TÍNH TOÁN NGÀY THÁNG

Bài 215: ĐỊNH DẠNG NGÀY THÁNG NĂM TRONG EXCEL ĐÚNG CÁCH

Bài 216: HÀM EDATE, HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HÀM EDATE TRONG EXCEL

Bài 217: HÀM DATEDIF, TÍNH KHOẢNG THỜI GIAN GIỮA 2 THỜI ĐIỂM TRONG EXCEL

Bài 218: HÀM WEEKDAY TRONG EXCEL

Bài 219: HÀM TEXT TRONG EXCEL

Bài 220: CÁC HÀM CHUYỂN ĐỔI KIỂU CHỮ TRONG EXCEL – LOWER(), UPPER() và PROPER()

Bài 221: HƯỚNG DẪN CÁCH SỬ DỤNG HÀM UPPER TRONG EXCEL

Bài 222: HÀM TÌM NGÀY CUỐI CÙNG TRONG THÁNG EOMONTH TRONG EXCEL

Bài 223: NỐI CHUỖI TRONG EXCEL VỚI ARRAYTOTEXT

Bài 224: ĐẢO CHUỖI SỐ HOẶC KÍ TỰ TRONG EXCEL VỚI VBA

Bài 225: HƯỚNG DẪN CÁCH VẼ BIỂU ĐỒ TRONG EXCEL 2010 2013 2016

Bài 226: HƯỚNG DẪN CHÈN SPARKLINES VÀO TRONG EXCEL 2010, 2013, 2016

Bài 227: CÁCH DÙNG CÔNG CỤ SLICER CHO PIVOT TABLE VÀ BIỂU ĐỒ

Bài 228: CÁCH THÊM VÀ XOÁ TIÊU ĐỀ, TÊN CÁC TRỤC TOẠ ĐỘ CHO BIỂU ĐỒ EXCEL

Bài 229: HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG BIỂU ĐỒ HÌNH TRÒN TRONG EXCEL

Bài 230: VẼ BIỂU ĐỒ THỰC TẾ VỚI KẾ HOẠCH

Bài 231: CÁCH TẠO BIỂU ĐỒ TREEMAP (TREEMAP CHART) TRONG EXCEL

Bài 232: BIỂU ĐỒ BÁNH DOUGHNUT (DOUGHNUT CHART) TRONG EXCEL

Bài 233: TẠO BIỂU ĐỒ SUNBURST (SUNBURST CHART) TRONG EXCEL

Bài 234: CÁCH SAO LƯU BIỂU ĐỒ EXCEL DƯỚI DẠNG HÌNH ẢNH, SAO CHÉP VÀ XUẤT CHÚNG RA FILE WORD VÀ POWERPOINT

Bài 235: BẬT TẮT CONDITIONAL FORMATTING

Bài 236: TÔ MÀU N GIÁ TRỊ LỚN NHẤT TRONG MẢNG BẰNG CONDITIONAL FORMATTING

Bài 237: HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SPARKLINE TOOLS TRONG EXCEL

Bài 238: 6 KỸ THUẬT NÂNG CAO CHO PIVOTTABLE TRONG EXCEL BẠN NÊN BIẾT

Bài 239: BẮT ĐẦU VỚI EXCEL MACROS VÀ LẬP TRÌNH VBA

Bài 240: CÁCH CHẠY FILE MACRO, CHẠY FILE VBA TRONG EXCEL

Bài 241: VAI TRÒ CỦA LỆNH DIM TRONG LẬP TRÌNH MACRO VBA

Bài 242: HƯỚNG DẪN THAO TÁC VỚI CÁC ĐỐI TƯỢNG ĐỒ HỌA TRONG EXCEL

Bài 243: HƯỚNG DẪN CHUYỂN ĐỔI TỶ GIÁ TIỀN TỆ TRONG EXCEL

Bài 244: CÁCH TÁCH HỌ VÀ TÊN TỪ DANH SÁCH TRONG EXCEL 2007, 2010, 2013, 2016

Bài 245: CÁCH SỬ DỤNG TÊN TRONG VBA

Bài 246: HƯỚNG DẪN TẠO HYPERLINK ĐẾN WEBSITE TRONG EXCEL

Bài 247: CÁCH TRÍCH XUẤT TÊN MIỀN TỪ URL TRONG EXCEL

Bài 248: PHÍM TẮT EXCEL TỪ A ĐẾN Z

Bài 249: KHÓA VÀ BẢO MẬT TRONG EXCEL

BÀi 250: HƯỚNG DẪN CÁCH XUẤT DỮ LIỆU TỪ EXCEL RA FILE WORD BẰNG VBA

Bài 251: TỔNG HỢP CÁCH GỬI EMAIL TỪ EXCEL BẰNG VBA

Bài 252: CÁCH CHƠI NHẠC MP3 TRONG EXCEL