Học làm Website WordPress chuyên nghiệp, dễ dàng, không code

Please wait while you are redirected...or Click Here if you do not want to wait.

Trước khi bắt tay vào việc làm website WordPress của mình có mặt trên Internet, các bạn ít nhất là hiểu một website hoạt động thế nào trên môi trường internet vì kết thúc bài này, bạn sẽ hiểu được khái quát và hiểu được chúng ta sẽ cần làm gì tiếp theo.

Hãy lưu ý rằng, những gì mình giải thích trong đây dựa vào kinh nghiệm của cá nhân và mình sẽ giải thích theo phong cách đơn giản, lược bỏ càng nhiều học thuật càng tốt để đảm bảo tất cả mọi người sử dụng máy tính và internet đều có thể hiểu được.