Hướng dẫn toàn tập Microsoft Word

Please wait while you are redirected...or Click Here if you do not want to wait.

1. Giới thiệu Microsoft Word

Microsoft Word là một ứng dụng xử lý văn bản rất quen thuộc đối với nhiều người và một trong những phiên bản được nhiều người sử dụng nhiều nhất hiện nay đó chính là Microsoft Word hay thường gọi nhanh là Word, nằm trong bộ Microsoft Office của Microsoft. Sau đây chúng tôi xin giới thiệu và hướng dẫn những tính năng từ cơ bản đến nâng cao Word 2016.

Word 2016 cũng tương tự như Word 2013 và Word 2010. Nếu đã sử dụng một trong hai phiên bản Word đó, khi sử dụng Word 2016 bạn sẽ cảm thấy nó khá giống nhau. Tuy nhiên nếu là người dùng mới sử dụng Word hoặc nếu có nhiều kinh nghiệm sử dụng các phiên bản Word cũ, bạn sẽ mất một khoảng thời gian để làm quen với giao diện Word 2016.

2. Hướng dẫn toàn tập Microsoft Word

Bài 1: Một số khái niệm trong microsoft office

Bài 2: Làm quen với giao diện Ribbon

Bài 3: Làm quen với OneDrive, tạo, lưu và chia sẻ tài liệu

Bài 4: File Backstage view – Thao tác làm việc với file

Bài 5: Làm quen với thao tác văn bản cơ bản

Bài 6: Định dạng văn bản

Bài 7: Thao tác cắt dán văn bản- Copy/Cut/Paste

Bài 8: Định dạng font chữ cơ bản trong MS Word

Bài 9: Định dạng font nâng cao trong MS Word

Bài 10: Sử dụng Find và Replace

Bài 11: Sử dụng Indents và Tabs

Bài 12: Một số khái niệm trong Paragraph

Bài 13 : Định dạng Paragraph cơ bản

Bài 14: Định dạng Paragraph qua hộp thoại

Bài 15: Sử dụng Line and Paragraph Spacing

Bài 16: Lập danh sách

Bài 17: Sử dụng Hyperlink

Bài 18: Bố cục trang

Bài 19: In văn bản

Bài 20: Các thao tác cơ bản trong thiết lập trang in

Bài 21: Page Setup Dialogbox – Thiết lập trang in thông qua hộp thoại

Bài 22: Cách ngắt trang, chia phần

Bài 23: Breaks – Ngắt

Bài 24: Chia cột văn bản

Bài 25: Tiêu đề trang (Header) và chân trang (Footer)

Bài 26: Các thao tác cơ bản làm việc với Header & Footer:

Bài 27: Các thao tác nâng cao với Header & Footer

Bài 28: Đánh số trang

Bài 29: Chèn ảnh và tùy chỉnh vị trí xuất hiện của ảnh

Bài 30: Chỉnh sửa ảnh trong Word 2016 chuyên nghiệp hơn

Bài 31: Picture – Các thao tác cơ bản

Bài 32: Picture – Các thao tác nâng cao

Bài 33: Cách thêm hình dạng Shape

Bài 34: Các thao tác cơ bản Shape

Bài 35: Các thao tác nâng cao Shape

Bài 36: Cách chèn Text Box

Bài 37: Căn chỉnh, sắp xếp và nhóm các đối tượng

Bài 38: Cách chèn và tạo bảng

Bài 39: Các thao tác cơ bản khi làm việc với Bảng

Bài 40: Column – Chia cột trong Word

Bài 41: Cách tạo biểu đồ

Bài 42: Chart- Các thao tác cơ bản

Bài 43: Chart- Các thao tác nâng cao

Bài 44: Cách kiểm tra chính tả và ngữ pháp

Bài 45: Thao tác cơ bản định dạng MultiLevel List

Bài 46: Tùy chỉnh MultiLevel List

Bài 47: Định dạng Border & Shading đơn giản

Bài 48: Border & Shading Dialogbox – Tùy chỉnh Border & Shading qua hộp thoại

Bài 49: Buit-In Textbox

Bài 50: Các thao tác cơ bản với chữ nghệ thuật (WordArt)

Bài 51: Các thao tác nâng cao với chữ nghệ thuật (WordArt)

Bài 52: Drop Cap

Bài 53: Thao tác cơ bản định dạng Bullets và Numbering

Bài 54: Indentation của Bullets & Numbering – Khoảng cách lề đoạn của hoa thị và số tự động

Bài 55: Tùy chỉnh Bullets & Numbering

Bài 56: Cách sử dụng Track Changes và Comments

Bài 57: Footnote – Chú thích

Bài 58: Cách kiểm tra và bảo vệ tài liệu Word

Bài 59: Tạo đồ họa SmartArt

Bài 60: SmartdArt – Các thao tác cơ bản

Bài 61: SmartdArt – Các thao tác nâng cao

Bài 62: Cơ bản về Style trong Word

Bài 63: Style nâng cao trong Word

Bài 64: Cách sử dụng Style

Bài 65: Page Background

Bài 66: Captions

Bài 67: Các tính năng định dạng nhanh

Bài 68: Cách trộn văn bản, trộn thư Mail Merge

Bài 69: Các thao tác cơ bản trong trộn thư

Bài 70: Đơn vị đo và cách nhập các tham số trong MS Word

Bài 71: Word Options – Tùy chỉnh môi trường làm việc

Bài 72: View – Tùy chỉnh cách xem, hiển thị văn bản

Bài 73: Editing – Hỗ trợ biên tập

Bài 74: Table of Contents – Mục lục nội dung

Bài 75: Table of Figures – Danh mục minh họa