Hệ số cronbach’s alpha thấp dưới 0.6 thì cần phải làm gì

Vấn đề cronbach’s alpha thấp:

Khi thực hiện bài nghiên cứu sử dụng SPSS, các bạn sẽ cần chạy cronbach’s alpha cho từng nhân tố trong mô hình. Tuy nhiên có thể có những nhân tố khi chạy ra hệ số cronbach’s alpha thấp ( có thể dưới 0.6). Lúc đó cần phải làm gì? Bài này nhóm MBA Bách Khoa sẽ tư vấn một số ý để cải thiện hệ số cronbach’s alpha thấp nhé. Đầu tiên nhóm sẽ nêu ra nguyên nhân gây nên hiện tượng giá trị cronbach’s alpha thấp, sau đó sẽ đưa ra giải pháp kiểm tra khắc phục.

Các nguyên nhân dẫn đến hệ số cronbach’s apha thấp

1. Do số liệu thu thập không đảm bảo tính trung thực, có nghĩa là người được hỏi ý kiến khảo sát, họ đánh giá không theo ý kiến thực tế của họ, có thể là họ đánh bảng khảo sát một cách cẩu thả, đánh cho có hoàn thành. Điều này rất quan trọng trong việc thu thập ý kiến, do đó các bạn phải loại bỏ những mẫu khảo sát có vẻ khả nghi, ví dụ như những bảng khảo sát đánh theo hình ziczac, ví dụ 1 2 3 4 5, hoặc 54321, hoặc chỉ có 1 lựa chọn cho tất cả các khảo sát, ví dụ 11111111, hoặc 3333333.

2. Do thiết kế nội dung câu hỏi chưa phù hợp, trong bảng câu hỏi có những câu hỏi đảo reverse, mà khi mã hóa các bạn không đảo số liệu lại, mà cứ để nguyên. Câu hỏi đảo ví dụ như sau:

Nếu xem xét kĩ, câu hỏi “Tôi không có nhu cầu mua điện thoại iPhone.” bị ngược chiều với 2 câu còn lại trong nhóm. Đây là câu hỏi đảo, do đó người người ta đánh giá chọn mức 5, thì khi chạy mình phải chuyển lại mức 1.

3. Do nội dung của các câu hỏi trong cùng 1 nhân tố không có liên quan nhiều với nhau, không có đóng góp cho cùng một nội dung.

Về mặt thực tế, dữ liệu như sau có thể gây ra hiện tượng cronbach’s alpha thấp

Các bạn lưu ý 2 ô tô vàng , trong cùng 1 dòng, giá trị của ô tô vàng khác xa so với các giá trị còn lại, điều đó sẽ dẫn đến việc thang đo không đảm bảo độ tin cậy.

Cách khắc phục hệ số cronbach’s alpha thấp(có thể dưới 0.6)

– Cách 1: Loại những câu hỏi có hệ số tương quan biến tổng(Corrected Item-Total Correlation) bé hơn 0.3.

Như trường hợp bên trên biến DAMBAO2 có hệ số tương quan biến tổng(Corrected Item-Total Correlation) là 0.041<0.3 , như vậy ta  loại biến này ra và thực hiện chạy lại, kết quả đã làm tăng hệ số cronbach’s alpha lên, từ 0.563 đã lên 0.716

– Cách 2: Khảo sát thêm số liệu, hoặc thử giảm bớt số liệu, ví dụ đang có 200 mẫu, giảm 30 mẫu bất kì, còn 170 mẫu thôi và thực hiện chạy lại.

– Cách 3: Bạn gởi bảng câu hỏi và kết quả chạy cho nhóm MBA xem để nhóm xem các câu hỏi thiết kế có logic chưa, có cùng chiều chưa, sau đó nhóm có thể hỗ trợ xử lý lại số liệu nếu cần thiết để ra được con số hợp lý dễ kết luận trong bài luận của mình.