Phương pháp phân tích tổng hợp (meta-analysis)

Phân tích tổng hợp hay còn gọi là phân tích meta được sử dụng để đưa ra một câu trả lời thống nhất cho câu hỏi nghiên cứu dựa trên việc tổng hợp và phân tích các kết quả nghiên cứu về cùng một chủ đề quan tâm. Hay nói một cách đơn giản, phân tích tổng hợp, meta-analysis là một sự kết hợp thống kê của các kết quả từ hai hay nhiều các nghiên cứu riêng rẽ.

“Meta-analysis is the statistical combination of results from two or more separate studies” (Deeks et al, 2019, chapter 10).

Bên cạnh đi tìm mức độ ảnh hưởng (effect size) của mối quan hệ xem xét thì phân tích tổng hợp còn xét đến các khía cạnh khác của các kết quả nghiên cứu như tính không đồng nhất giữa các kết quả, sự sai lệch báo cáo (publication bias), các ảnh hưởng thiểu số (small-study effects). Bài viết sẽ giới thiệu sẽ giới thiệu rõ phân tích tổng hợp là gì, các thành phần chính của một phân tích tổng hợp, quy trình thực hiện một phân tích tổng hợp và các vấn đề của phân tích như tính không đồng nhất, sự ảnh hưởng thiểu số.