Split file để chia bộ dữ liệu thành nhiều phần khác nhau

Đặt vấn đề: làm sao để chia bộ dữ liệu thành nhiều phần khác nhau?

Bạn có file SPSS https://phantichspss.com/filefordownload/select-case-phantichspss.sav có 200 người trả lời, trong có dữ liệu Giới tính, Độ tuổi. Giờ bạn cần thực hiện thống kê tần số cho biến Độ tuổi, nhưng đánh giá cho Nam riêng, Nữ riêng thì sẽ làm cách nào? Giải pháp là dùng chức năng Split File nhé. Chức năng Split file này chia tập tin SPSS thành nhiều phần nhỏ khác nhau theo một tiêu chí nào đó. Từ đó khi chạy các thống kê liên quan nó sẽ ra các phần kết quả khác nhau. Ví dụ khi chia file thành Nam/Nữ riêng, và thực hiện chạy hồi quy 1 lần. Thì kết quả sẽ ra được hai bảng hồi quy( một bảng cho đối tượng Nam, một bảng cho đối tượng Nữ) các bạn nhé.

Phân bổ tần số GIỚI TÍNH và ĐỘ TUỔI như bên dưới

Giờ bạn muốn chạy thống kê tần số về ĐỘ TUỔI trên những người có giới tính Nam riêng, Nữ riêng

Cách thực hiện Split File trên SPSS

Bước 1: vào menu Data – Split File

Bước 2: chọn mục Organize output by groups,đưa biến GIOITINH qua, xong bấm OK

Ta thực hiện chạy thống kê tần số lại, kết quả cho thấy kết quả thống kê đã được chia làm 2 phần rõ rệt, GIOITINH=Nam( được tô màu đỏ) và GIOITINH=Nữ ( được tô màu xanh) như hình dưới.

Như vậy ta đã dùng chức năng Split File nhằm tách dữ liệu để thực hiện việc thống kê. Lưu ý là các bạn nhớ bỏ chọn Split File bằng cách chọn lại tất cả các cases(Vào menu Data – Split File- Chọn Analyze all cases, do not create groups – xong bấm OK) khi không có nhu cầu sử dụng chia dữ liệu, hoặc đơn giản nhất là tắt file spss mở lại là dữ liệu sẽ được chọn tất cả như ban đầu nhé.