Chức năng lựa chọn dữ liệu select cases , cách lựa chọn dữ liệu thỏa điều kiện để chạy SPSS

Đặt vấn đề

Giả sử bạn có file spss có 200 người trả lời, giờ bạn cần lọc ra một số ít người trong 200 người đó thỏa một điều kiện cho trước  nào đó, thì sẽ làm như thế nào? Giải pháp là dùng chức năng select cases nhé

Phân bổ tần số GIỚI TÍNH và ĐỘ TUỔI như bên dưới

Giờ bạn chỉ muốn chạy thống kê tần số về ĐỘ TUỔI  trên những người có giới tính Nam, còn giới tính Nữ không chạy( ở đây mình chọn Nam, không chọn Nữ dể ví dụ thôi, chứ không phải phân biệt giới tính nha) . Vậy các xử lý như thế  nào?

Có 2 cách xử lý:

1. Xóa những dòng có giới tính là Nữ bên excel hoặc SPSS, sau đó chạy thống kê

2. Dùng menu select case như bên dưới đây, lúc đó không cần xóa dữ liệu. Nhưng vẫn chọn được dữ liệu cần thiết

Cách thực hiện select cases trên SPSS

Bước 1: vào menu Data – Select Cases

Bước 2: chọn mục If condition is satisfied, nhấn nút If như hình dưới

Bước 3: trong hộp điều kiện, nhập vào giá trị GIOITINH=1 , xong bấm continue, và bấm OK

( Do quy định giới tính là 1,2 tương ứng với Nam,Nữ)

Như vậy là đã chọn những quan sát thỏa điều kiện xong, để xem kết quả , ta quay lại file dữ liệu và nhận thấy có một số dòng không thoản điều kiện đã bị gạch chéo như hình dưới. Lúc đó SPSS hiểu là khi chạy thống kê sẽ không sử dụng những dòng này.

Ta thực hiện chạy thống kê tần số lại, kết quả cho thấy mục GIỚI TÍNH chỉ còn 86 người Nam, và tương ứng với ĐỘ TUỔI có 63 người có độ tuổi < 25 tuổi, và 23 người có độ tuổi từ 25 đến 35 tuổi.

Như vậy ta đã dùng chức năng select cases để lựa chọn những dữ liệu cần thiết để thực hiện việc thống kê. Lưu ý là các bạn nhớ bỏ chọn select case bằng cách chọn lại tất cả các cases(Vào menu Data – Select Cases- Chọn All cases – xong bấm OK) khi không có nhu cầu sử dụng lọc dữ liệu, hoặc đơn giản nhất là tắt file spss mở lại là dữ liệu sẽ được chọn tất cả như ban đầu nhé