Ý nghĩa của các kí tự * hoặc ** hoặc *** trong các báo cáo thống kê( một sao hai sao ba sao)

Thỉnh thoảng bạn sẽ gặp các kí tự * hoặc ** hoặc *** trong các báo cáo thống kê khi đọc các kết quả từ các bài báo cáo thống kê, các luận văn, hoặc từ chương trình thống kê xuất ra. Vậy quy ước của các kí tự * hoặc ** hoặc *** là gì? Bài này sẽ giải thích vấn đề đó.

Như hình dưới, các giá trị tương quan đính kèm với kí tự ** hai sao  tô vàng.


Như vậy kí tự * đã được giải thích chi tiết, nhìn vào kí tự * là bạn có thể hiểu mối quan hệ đó đạt ý nghĩa thống kê ở mức ý nghĩa nào( 1 phần trăm, 5 phần trăm hay 1 phần ngàn)
Thông thường dưới các bảng biểu này có đề cập tới ý nghĩa của kí tự * ** ***. Tuy nhiên một số bài không có ghi nên ta cần phải hiểu là nó theo quy tắc trên. Và dĩ nhiên, khi một mối quan hệ  đã đạt mức ý nghĩa ba sao *** thì mặc nhiên nó đạt luôn 2 sao * và 1 sao *.