Cách mở file SPSS, cách lưu file SPSS, cách nhập dữ liệu từ excel vào SPSS

Các dạng file SPSS, SPSS có hai dạng file

  1. Dạng thứ nhất là file dữ liệu với định dạng là .sav
  2. Dạng thứ hai là file kết quả với định dạng là .spv

Cách mở file SPSS

Do có hai dạng file, cách mở file SPSS cũng tương ứng với hai loại file này.

Cách mở file dữ liệu SPSS  .sav

Ta bật SPSS lên, sau đó vào menu File-Open-Data

Sau đó chọn file sav cần mở và bấm Open.

Lúc đó kết quả hiện lên như sau, đã mở thành công

Cách mở file kết quả SPSS  .spv

File spv là file kết quả của SPSS sau khi ta đã thực hiện chạy các phép thống kê, kiểm định

Đầu tiên ta bật SPSS lên và vào File-Open-Output

Chọn file kết quả spv cần mở, sau đó nhấn Open

Kết quả sau đó sẽ hiện lên, các bạn muốn copy vào word phần kết quả nào thì chỉ việc bấm chuột phải vào đó, chọn copy xong dán vào word thôi nhé.

Cách nhập dữ liệu từ excel vào SPSS

Ngoài ra, một việc quan trọng nữa là nhập import data từ excel vào SPSS để chạy. Các bước làm như sau:

Chuẩn bị file excel chuẩn: file excel phải được mã hóa tên biến, dòng đầu tiên là các tên biến, các dòng tiếp theo là người trả lời tương ứng

Sau đó, để đưa import dữ liệu từ Excel vào SPSS, ta bật SPSS lên và sau đó vào menu File-Open-Data

Sau đó chỗ mục Files of Type:, chọn loại là Excel như trong hình.

Sau đó nhấn Open, cửa sổ sau hiện ra, ta chọn tiếp OK.

Thế là ta đã đưa dữ liệu thành công từ excel vào SPSS.