Cách xử lý cài SPSS cho máy macbook bị lỗi

Khi cài SPSS cho máy tính MAC OS. Nhiều trường hợp các bạn sẽ không cài được do báo lỗi sau:

spss statistics installer cannot be opened because it is from an unidentified developer.

Your security preferences allow installation of only apps from the Mac App Store and identified developers

Như hình sau:

Lúc đó sẽ không thể nào cài tiếp được, bạn đóng cửa sổ cài SPSS lại và vào cài đặt bảo mật Apple menu > System Preferences… > Security & Privacy > General tab dưới tab  “Allow applications downloaded from:”

Mục này có ba loại cài đặt  Allow applications downloaded from:

  • Mac App Store
  • Mac App Store and identified developers
  • Anywhere

Sau đó chọn anywehre.

Làm gì nếu máy bạn mục Anywhere không xuất hiện

  1. Đóng cửa sổ System Preferences
  2. Mở ứng dụng Terminal trong thư mục /Applications/Utilities/
  3. Gõ lệnh sudo spctl --master-disable, sau đó nhập mật khẩu vào để xác nhận
  4. Mở lại System Preferences , vào Security & Privacy > General , lúc này mục anywhere đã xuất hiện

Sau đó có thể tiến hành cài đặt SPSS trên MAC dễ đàng.