Cách xuất spss ra word, xuất spss ra excel

Cách xuất kết quả SPSS sang WORD

Có hai cách để xuất kết quả SPSS sang WORD.

Cách 1: copy từng bảng và dán vào word

Đầu tiên, đi đến bảng kết quả SPSS cần copy vào word. Sau đó bấm chuột phải, chọn copy như trong hình

Sau đó vào word, bấm chuột phải chọn Paste hoặc bấm Ctrl V để dán vào. Như vậy là ta đã copy xong bài từ SPSS qua word

Cách 2: xuất toàn bộ 1 lần kết quả ra file word

Để không cần làm việc copy từng bảng, mà copy tất cả các bảng vào file word 1 lần ta sử dụng chức năng export của SPSS như sau:

Từ cửa sổ output của SPSS( lưu ý là cửa sổ output chứ không phải cửa sổ input dữ liệu,vì cửa sổ input không có chức năng làm việc này), vào menu File-Export như sau:

Cửa sổ Export Output hiện ra, ta cần thực hiện các việc sau:

  1. Mục Objects to Export, chọn All visible
  2. Mục Type,chọn loại là Word/RTF(*.doc) để có thể xuất từ SPSS sang word. Trường hợp muốn xuất từ SPSS sang pdf  hoặc sang powerpoint thì cứ việc chọn ở đây là được
  3. Mục File name, bấm vào Browse để chọn chỗ cần lưu file và tên file xuất từ SPSS
  4. Sau đó nhấn OK

Như vậy, kiểm tra lại file word vừa lưu, ta có kết quả sau, tất cả kết quả SPSS đã được export sang word

Cách xuất dữ liệu từ SPSS sang EXCEL

Đầu tiên vào cửa sổ dữ liệu của SPSS và vào menu file-Save as

Trong cửa sổ hiện ra, mục Save as Type, chọn loại là Excel xls hoặc Excel xlsx. Sau đó nhấn nút Save

Vậy là file excel đã được lưu và máy tính từ file SPSS nhé