Consistent Partial Least Squares để làm gì?

Khi thực hiện tính toán trên SmartPLS3, trên menu Calculate sẽ có hai mục sau: Consistent PLS algorithm, Consistent PLS Bootstrapping? Vấn đề là có nhiều bạn sẽ không hiểu hai chức năng này khác gì so với PLS algorithm và Bootstrapping? Nhóm MBA sẽ giải thích vấn đề này

So sánh kết quả chạy CB-SEM và PLS-SEM với cùng 1 mô hình và 1 bộ dữ liệu

Mối quan hệ mô hình cấu trúc trong PLS-SEM thường thấp hơn một chút, và mối quan hệ mô hình đo lường cao hơn một chút so với CB-SEM. Các nhà nghiên cứu sẽ không bao giờ có được kết quả giống y hệt khi sử dụng PLS-SEM so với CB-SEM và không nên mong đợi điều này. Mục tiêu thống kê và triết lý đo lường của hai phương pháp SEM là khác nhau, và do đó kết quả sẽ luôn khác nhau. Nghiên cứu gần đây đã cố gắng hợp nhất hai kỹ thuật SEM này để duy trì tính linh hoạt của PLS-SEM về các giả định phân phối và xử lý các mô hình phức tạp, trong khi thu được các kết quả tương tự như của CB-SEM. Phương pháp đã được đề xuất trong nghiên cứu gần đây:consistent PLS (PLSc; Dijkstra, 2014; Dijkstra & Henseler, 2015a). Lưu ý rằng không phải phương pháp này tốt hơn PLS-SEM thông thường. Thay vào đó, chúng được thiết kế đặc biệt cho các tình huống mà mục tiêu nghiên cứu là bắt chước các kết quả CB-SEM, thường không phải là mục tiêu khi áp dụng PLS-SEM.

Như vậy, nếu bạn đã xài SmartPLS để xử lý cho nghiên cứu của mình, thì có rất ít trường hợp sử dụng Consistent Partial Least Squares để tính toán( vì tính toán dạng này là bước chước CB-SEM)