SmartPLS PLS-SEMSmartPLS PLS-SEM

SmartPLS là phần mềm áp dụng ngày càng phổ biến trong nghiên cứu khoa học. Nhóm Thạc Sỹ QTKD Đại Học Bách Khoa Tp.HCM Hỗ Trợ SPSS với kinh nghiệm xử lý số liệu, giảng dạy, tư vấn đào tạo đã nghiên cứu ra các bài viết cơ bản nhất, dễ hiểu nhất để giới thiệu cho các bạn.

Sau đây là các bài viết về SmartPLS cũng như kĩ thuật  Partial Least Squares Structural Equation Modeling