Một cách khác để phát hiện có tự tương quan là dùng kiểm định Correlogram trên Eviews

Đối với mô hình hồi quy biến giakhi theo biến giadau và giavang

Bước 1: Chạy mô hình hồi quy trên trong Eviews (xem lại cách làm tại đây)

Bước 2: Từ của sổ Equation ta chọn View > Residual Diagnostics > Correlogram-Q-Statistics

Bước 3: Cửa sổ Lag Specification hiện lên,ta sẽ nhập số quan sát vào, ở đây ta nhập 108 sau đó bấm OK

Kết quả như sau

Ta thấy Q-stat=25.387 hay p-value xấp xỉ 0 nên ta bác bỏ  và kết luận có xảy ra tự tương quan