Khi muốn xem xét và đánh giá mối quna hệ giữa hia biến có thước đo khác nhau thì ta nên sử dụng đồ thị hệ trục kép

Bước 1: Trên thanh công cụ, chọn Quick > Graph và nhập tên hai biến muốn vẽ đồ thị vào. Sau đó nhấn OK

Bước 2: Cửa sổ Graph Options hiện lên, ta chọn kiểu biểu đồ muốn vẽ trong phần Specific. Ví dụ ở đây ta chọn Line & Symbol


Bước 3: 
Chọn Axes & Scaling (trục và thước đo) trong phần Option Pages. Ở ô Series axis assignment, ta chọn vị trí trục tung (trái, phải, trên, dưới) cho biến thứ 2 và nhấn OK

Ở đây ta chọn vị trí trục tung cho biến thứ 2 là Right

Kết quả như sau

Trục tung bên phải biểu diễn giá trị của biến giadau, trong khi trục tung bên trái biểu diễn giá trị của biến giavang