Mô hình Reflective và Formative: nên chọn mô hình nào?

Trong AMOS, chỉ có một dạng là thang đo reflective, trong khi đó, SmartPLS có thể xử lý được cho thang đo reflective hoặc formative. Mình sẽ giới thiệu đến các bạn hai phương pháp sử dụng thang đo này để bạn quyết định sử dụng loại nào cho phù hợp.

Mô hình Reflective

Trong reflective model, tất cả các thang đo đều do cùng một nhân tố tiềm ẩn tạo ra, các thang đo chỉ báo liên quan đến một cấu trúc cụ thể phải tương quan chặt chẽ với nhau. Ngoài ra, các thang đo riêng lẻ nên có thể hoán đổi cho nhau và bất kỳ thang đo nào có thể được bỏ qua mà không thay đổi ý nghĩa của cấu trúc, miễn là cấu trúc có độ tin cậy đủ.

Mô hình Formative

Trong khi đó, formative model được tạo ra dựa trên giả định rằng các thang đo indicator, bằng sự kết hợp tuyến tính, tạo ra cấu trúc tiềm ẩn. Điều quan trọng đối với dạng này là các thang đo indicator không thay thế cho nhau được, và nếu bỏ đi 1 thang đo thì sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến ngữ nghĩa của khái niệm tiềm ẩn

Ví dụ về thang đo “Sự hài lòng khi ở khách sạn ” ở hai dạng reflective và formative

Như vậy câu hỏi Mô hình Reflective và Formative: nên chọn mô hình nào đã được trả lời.