Xử lý lỗi “Text value unmappable in the current server locale” như thế nào?

Dạo này ad nhận được nhiều mail của các bạn hỏi về cách xử lý một lỗi rất khó chịu, đó là lỗi “Text value unmappable in the current server locale”, khi gặp lỗi này thì không thể mở tập tin SPSS được.
Nên nay ad trình bày kinh nghiệm xử lý để các bạn có thể tự xử lý luôn nhé, màn hình lỗi như sau:
     -Hiện tượng: khi mở một file SPSS, hoặc đưa file excel vào chương trình SPSS sẽ mở không được và báo lỗi như hình trên.
     -Nguyên nhân: do tên thư mục chứa file SPSS có dấu tiếng Việt, ví dụ thư mục “thư mục tiếng việt” như hình trên. Hoặc là do file SPSS hoặc excel được đặt tên bằng tiếng việt có dấu.
     -Giải pháp: Copy file spss thẳng ra ổ C:\, hoặc đổi tên các thư mục chứa file, sao cho không còn tiếng việt có dấu. Nếu tên file có dấu thì đổi tên file luôn nhé.