Cách nhập số liệu thẳng từ bảng khảo sát vào SPSS

Khi các bạn phát phiếu khảo sát, và thu kết quả về. Có hai cách để đưa vào chương trình SPSS

Cách 1: nhập vào excel, sau đó mới vào spss để mở file excel này.

Cách 2: Nhập số liệu thẳng từ bảng khảo sát vào SPSS. Đây là cách làm sẽ được giới thiệu trong bài này.

Ví dụ bảng khảo sát được thu về như sau:

Thì các bước thực hiện như sau:

1. Mở chương trình SPSS lên, tạo mới các biến

2. Mã hóa giá trị cho các biến

3. Nhập giá trị của các biến, và lưu lại

Vậy là đã xong, sau đây là chi tiết các bước nhé

1. Mở chương trình SPSS lên, tạo mới các biến

Khi mở SPSS, một cửa sổ trống sẽ được tạo ra như trên. Ta tiếp tục chọn vào hàng số 1 của cột Name, sau đó nhập các tên biến như:

GIOITINH
DOTUOI
CONGVIEC1
CONGVIEC2
CONGVIEC3

Vào tương tự ảnh bên dưới. Bạn chỉ cần quan tâm cột tô đỏ Name. Còn các giá trị ở cột khác giai đoạn này chưa cần quan tâm nhé.

2. Mã hóa giá trị cho các biến

Như biến Giới tính, khi nhập vào máy sẽ nhập là giá trị là 1 hoặc 2. Ứng với 1 là Nam, 2 là nữ chứ không phải nhập chữ “Nam”, hoặc “Nữ”. Đó ta cần mã hóa các biến bằng cách sau:

Trên dòng số 1, biến GIOITINH, ta chọn cột Values, và ấn vào đó.

Cửa sổ Value labels sẽ xuất hiện. Lúc này ta thực hiện nhập giá trị như trên hình, xong nhấn nút add. Cuối cùng nhấn OK là xong nhé. Tương tự ta làm cho các biến khác.

3. Nhập giá trị của các biến, và lưu lại

Ấn vào nút Data View để hiện ra cửa sổ nhập số liệu SPSS

Sau đó tiến hành nhập số liệu vào như mẫu bên dưới. Sau khi nhập xong thì tiến hành lưu lại bằng cách vào menu File-Save nhé.