Cách tính giá trị nhân số đại diện cho nhân tố sau khi phân tích EFA

Quy trình: Sau khi chạy Cronbach’s alpha để kiểm tra độ tin cậy thang đo xong, bạn sẽ phân tích nhân tố EFA để khẳng định lại mô hình nghiên cứu của bạn có bao nhiêu nhân tố. Sau đó để tính được giá trị trung bình đại diện cho nhân tố để có dữ liệu phục vụ việc chạy tương quan và hồi quy đa biến, thì thường có 2 cách:
-Cách một: (tính theo trung bình cộng):  vào chương trình SPSS, vào menu Transform -> Compute Variable. Sau đó nhập tên biến đại diện TAN vào ô Target Variable. Ô Numeric Expression nhập vào công thức tính trung bình cộng mean(TAN1,TAN2,TAN3,TAN4,TAN5). Về mặt ý nghĩa, mean() là hàm công thức tính giá trị trung bình đại diện cho nhân tố TAN. Sau đó nhấn OK.

Kết quả: Trong phần dữ liệu, xuất hiện thêm một biến mới tên TAN như sau:

Sau đó thực hiện lần lượt như trên cho các nhân tố còn lại. Đây là cách đơn giản dễ hiểu, còn một cách khác như sau:

– Cách 2: khi phân tích EFA, nhấn vào nút Scores, check vào Save as variables, chọn Regression như hình bên dưới.

Khi đó, EFA ra bao nhiêu nhân tố thì sẽ có bấy nhiêu biến được thêm vào bộ dữ liệu với các tên như sau: FAC1_1 FAC2_1 FAC3_1 FAC4_1 FAC5_1 FAC6_1

Tuy nhiên các giá trị này âm dương lẫn lộn… không trực quan như cách tính 1 ở trên

=> Kết luận: Cách 1 là cách được ưu tiên dùng.