Cách tính phương sai trích Average Variance Extracted AVE trong AMOS

-Cách tính phương sai trích Average Variance Extracted (viết tắt là AVE) trong  AMOS các bạn xem ở đây nhé.

-Đầu tiên cần lưu ý hai khái niệm “phương sai trích” và “tổng phương sai trích” là hai khía niệm khác nhau, nhưng một số bạn nhầm lẫn và trong bài cứ ghi AVE là “tổng phương sai trích“. Điều này là chưa chính xác, vì tổng phương sai trích tiếng Anh là Cumulative of Variance, nghĩa là sự tích lũy của phương sai. Còn phương sai trích tiếng Anh là Average Variance Extracted, nghĩa là giá trị trung bình của phương sai.

-Và khi phân tích AMOS, ta chỉ sử dụng khái niệm “phương sai trích” Average Variance Extracted
– Đầu tiên, nói về công thức tính phương sai trích, phương sai trích được tính cho từng nhân tố đơn hướng, sẽ chạy riêng cho từng nhân tố một. Công thức tính phương sai trích được tính dựa trên giá trị Standardized Regression Weight như sau:
AVE4
Bây giờ sẽ thực hiện tính tự động giá trị phương sai trích như sau:
-Bước 1: Chạy CFA, lấy được kết quả  Standardized Regression Weight của một nhân tố, ví dụ ở đây tên nhân tố là USEFUL:
CompositeRealibility1
-Bước 2: màn hình sẽ hiện ra như sau:
AVE2
-Bước 3: Nhấn nút thêm Item thêm vài lần để hiện ra cho đủ 7 dòng. Sau đó nhập các  giá trị Estimate ở bảng Standardized Regression Weight vào cột màu đỏ như hướng dẫn, kết quả sẽ như sau:

AVE3

-Bước 4: đọc kết quả, kết quả AVE ra là  0.697 > 0.5 , như vậy phương sai trích của thang đo này đạt chuẩn và được chấp nhận.
 Gởi mail ngay cho nhóm MBA Bách Khoa hotrospss@gmail.com để được hướng dẫn:
– Khảo sát thị trường/ xử lý/ hiệu chỉnh số liệu khảo sát để chạy ra kết quả phân tích nhân tố hội tụ,phân tích hồi quy hồi quy có ý nghĩa thống kê.
– Tư vấn mô hình/bảng câu hỏi/ traning trực tiếp về phân tích hồi quy, nhân tố, cronbach alpha… trong SPSS, và mô hình SEM, CFA, AMOS