Hậu quả của hiện tượng phương sai không đồng đều

Khi có hiện tượng phương sai sai số thay đổi xãy ra:

  • Các ước lượng bình phương nhỏ nhất vẫn là không chệch nhưng không hiệu quả
  • Ước lượng của các phương sai sẽ bị chệch, như vậy làm mất hiệu lực khi kiểm định