Ta vẽ đồ thị biểu diễn hai biến trên cùng một hệ trục tọa độ bằng Eviews như sau:

Bước 1: Trên thanh công cụ trong cửa sổ Eviews, ta chọn Quick > Graph

Bước 2: Sau khi cửa sổ Series List hiện lên, ta nhập tên hai biến muốn vẽ vào ô. Sau đó bấm OK

Bước 3: Sau khi nhấn OK, cửa sổ Graph Options hiện lên. Chọn tính năng Graph Type trong phần Option Pages ta chọn kiểu đồ thị muốn vẽ trong phần Specific (Line, Bar,…). Bấm OK để nhận kết quả.

Ví dụ ta chọn vẽ biểu đồ đường, kết quả như sau

Còn nếu chọn biểu đồ cột thì kết quả như sau