Quan hệ giữa PCLOSE và RMSEA

Hôm nay mình giới thiệu đến các bạn khái niệm PCLOSE trong kiểm định AMOS, phần này xuất hiện trong mục Model Fit trong phần kết quả của AMOS.

PCLOSE là giá trị p để kiểm định giả thiết null rằng RMSEA của tổng thể không lớn hơn 5%

H0: RMSEA ≤ 0.05

Theo Browne and Cudeck (1993), RMSEA khoảng 0.05 hoặc nhỏ hơn thì mô hình close fit. Do đó giá trị p này được đặt tên là PCLOSE, dùng để test close fit. Lưu ý là khái niệm close fit gắn liền với giá trị RMSEA.

Nếu PCLOSE nhỏ hơn 5%, thì bác bỏ giả thiết null, và kết luận RMSEA lớn hơn 0.05 ( mô hình chưa đạt được close fit). Vì thế chúng ta mong muốn giá trị PCLOSE lớn hơn 5% để kết luận được rằng RMSEA bé hơn 0.05.