Cài đặt plugin Pattern Matrix Builder cho phần mềm AMOS

   Admin giới thiệu với các bạn đam mê nghiên cứu phần mềm AMOS, công cụ Pattern Matrix Builder . Công cụ này giúp việc vẽ model được nhanh và chính xác, đỡ tốn thời gian.
    Thay vì phải vẽ bằng tay toàn bộ mô hình, công cụ này cho phép vẽ tự động một lần, danh sách các biến được lấy từ  Pattern Matrix khi chạy phân tích nhân tố EFA.
patternMatrixBuilder
Cách cài đặt:
     1.Đầu tiên các bạn download file https://phantichspss.com/PatternMatrixBuilder.dll về máy tính. File này được nhóm sưu tầm trên mạng,  nhóm chia sẻ với mục đích học tập.
     2.Chép vào thư mục Plugins trong thư mục cài đặt của AMOS, ví dụ nếu cài mặc định thì sẽ nằm trong đường dẫn sau: “C:\Program Files (x86)\IBM\SPSS\Amos\22\Plugins\PatternMatrixBuilder.dll” .
     3. Chạy chương trình AMOS, lúc này trong Menu : Plugins đã xuất hiện thêm mục Pattern Matrix Builder.
patternMatrixBuilder 2
  Nếu chương trình chưa xuất hiện thêm mục Pattern Matrix Model Builder, thì còn một cách cuối để khắc phục như  sau:
Vào thư mục Plugins, ví dụ C:\Program Files (x86)\IBM\SPSS\Amos\22\Plugins, sau đó bấm chuột phải vào file PatternMatrixBuilder.dll , sau đó chọn property, sau đó bấm nút Unblock như trong hình, sau đó bật Amos lại sẽ xuất hiện menu nhé.
4. Như vậy việc cài đặt plugin đã hoàn thành. Việc sử dụng các bạn có thể tham khảo video của nhóm, đại khái là copy ma trận kết quả EFA Pattern Matrix vào màn hình của plugin này.