Thông báo hỗ trợ luận văn bằng AMOS

Thời gian qua, nhóm hỗ trợ AMOS đã viết nhiều bài viết, giúp các bạn xử lý được nhiều vấn đề gặp phải khi phân tích AMOS , ví dụ:
– Các bước làm luận văn sử dụng mô hình cấu trúc SEM, phần mềm AMOS
– Hướng dẫn cài đặt phần mềm AMOS
– Cách đọc các kết quả output của AMOS
– Chạy EFA ma trận pattern ra kết quả bị xáo trộn, không ra đúng nhóm.
– Các chỉ số không đạt yêu cầu, ví dụ CFI, TLI, GFI < 0.9
– P-value trong mô hình SEM không đạt ý nghĩa thống kê.
– Đặc biệt, nhóm có dịch vụ khảo sát/ xử lý số liệu để đạt ý nghĩa thống kê, bảo đảm yêu cầu cần đạt được của bài luận văn( CFI > 0.9, TLI > 0.9, GFI > 0.9, p-value đạt ý nghĩa, ma trận xoay ra kết quả tốt….)