Move Objects – Sức mạnh của công cụ Preserve Symmetries

 Hôm nay nhóm hỗ trợ spss và các bạn giải bài toán sau:
-Làm sao đưa các phần tử trong hình màu đỏ về vị trí bên tay trái, mà ít tốn công sức chỉnh sửa nhất, và  hình dạng của khối đó được giữ nguyên như cũ. Thực hiện với phần mềm AMOS 22.
Preserve Symmetries 1

-Cách làm thông thường: dời từng phần tử bằng cách nhất nút move objects  , và kết quả sẽ là thực hiện rất lâu, chậm. Và các phần tử được sắp xếp lại không đồng đều về vị trí, vì phải dời nhiều lần tất cả các phần dư, các biến quan sát, biến tiềm ẩn

Preserve Symmetries 2

 

-Cách làm hay hơn: Nhấn vào nút Preserve Symmetries, sau đó nhấn nút hình chiếc xe ( move objects), tiếp theo nhấn,giữ chuột trái vào biến behavior hình elip như mũi tên chỉ, sau đó di chuyển chuột đến vị trí cần thiết và thả ra.

 

Preserve Symmetries 3
Như vậy là ta đã di chuyển toàn bộ khối hình vẽ đi
Ngoài ra nút Preserve Symmetries còn có công dụng rất mạnh, như ta cần di chuyển đồng thời các phần dư, di chuyển đồng thời các biến quan sát….