Chọn SPSS hay AMOS để làm luận văn?

Khi dự định làm luận văn, sẽ có câu hỏi đặt ra là bài của mình sẽ sử dụng SPSS để thực hiện hồi quy đa biến, hay dùng mô hình cấu trúc tuyến tính SEM trong AMOS để xử lý, bài viết này sẽ cho bạn rõ hơn về việc chọn SPSS hay AMOS để thích hợp nhất nhé.( Nhóm MBA Hỗ Trợ SPSS thực hiện)
Việc lựa chọn SPSS hay AMOS để sử dụng là do mô hình nghiên cứu quyết định, trên nguyên tắc là mô hình nghiên cứu có nhiều hơn 1 biến phụ thuộc thì sử dụng AMOS. Dưới đây ta sẽ xét hai mô hình.
Mô hình 1:

Mô hình này chỉ có 1 biến phụ thuộc, đó là “Dự định mua hàng”. Do đó chỉ cần sử dụng SPSS để phân tích mô hình này theo các bước: cronbach’s alpha, EFA, tương quan, hồi quy. Trả lời cho câu hỏi “chọn SPSS hay AMOS?”: chọn SPSS
Mô hình 2:

Mô hình này có biến phụ thuộc chính là “Ý định mua”, tuy nhiên trong những mối quan hệ, ngoài biến “Ý định mua” bị tác động, còn có các yếu tố như “Chất lượng cảm nhận”,”Nhận biết thương hiệu”,”Sự yêu thích nhãn hiệu” cũng bị một số biến khác tác động đến. Có nghĩa là mô hình này có nhiều hơn 1 biến phụ thuộc. Do đó, với mô hình có 2 biến phụ thuộc trở lên thì bắc buộc phải dùng mô hình cấu trúc tuyến tính SEM để xử lý. Các bước xử lý lần lượt là Cronbach’s alpha, EFA, CFA, SEM. Trả lời cho câu hỏi “chọn SPSS hay AMOS?”: chọn kết hợp SPSS và AMOS để xử lý.( sở dĩ có SPSS vì SPSS chạy hai bước Cronbach’s alpha và EFA)

So sánh giữa các bước xử lý sử dụng hồi quy/ SEM

 

Bước

 

Mục đích

Phần mềm áp dụng  

Luận văn dạng Hồi quy SPSS

 

Luận văn dạng SEM Amos

 

1

 

Phân tích độ tin cậy

SPSS  

Cronbach’s alpha

 

Cronbach’s alpha

 

2

 

Phân tích nhân tố

SPSS  

EFA( varimax, PCA)

 

EFA(promax,PAF)

 

3

 

Phân tích tương quan

SPSS  

Tương quan

 

 

3

 

Đánh giá độ phù hợp mô hình model fit, độ tin cậy tổng hợp, phương sai trích

Amos  

 

Phân tích CFA

 

4

 

Kiểm định các giả thiết trong mô hình xem có được chấp nhận hay bác bỏ

Amos  

Hồi quy

 

SEM

Như vậy việc chọn SPSS hay AMOS để sử dụng đã có câu trả lời, chúc các bạn làm bài tốt.