Những điểm cần chú ý khi chạy EFA trong phân tích SEM AMOS

Khi chạy EFA trong phân tích SEM AMOS cần có những lưu ý, do tính chất khác với chạy EFA trong hồi quy. Bài này sẽ cho bạn thấy sự khác nhau đó nhé.

Hiện tại có hai dạng làm luận văn định lượng chính. Dạng thứ 1 là chạy mô hình hồi quy tuyến tính thông thường, phần này chỉ sử dụng phần mềm SPSS. Dạng thứ 2 là sử dụng phần mềm AMOS để chạy mô hình phức tạp hơn. Phức tạp ở đây có nghĩa là mô hình có nhiều hơn 1 biến phụ thuộc. Ví dụ mô hình bên dưới, biến YDINH vừa là biến độc lập vừa là biến phụ thuộc

Khi đó quy trình chạy sẽ khác, cụ thể các bước chạy như sau:
1.Kiểm định độ tin cậy cronbach’s alpha
2.Phân tích nhân tố EFA
3.Phân tích CFA, tính độ phù hợp mô hình, chỉ số CR,AVE…
4.Phân tích SEM

Có hai điểm cần chú ý khi chạy EFA trong phân tích SEM AMOS:

– Thứ nhất: Cần đưa tất cả các biến độc lập và phụ thuộc vào chạy 1 lần duy nhất. Tại sao phải làm như thế. Vì trong SEM, một số nhân tố vừa đóng vai trò là nhân tố độc lập trong mối quan hệ này, đồng thời cũng đóng vai trò phụ thuộc trong mối quan hệ khác. Do đó cần đưa vào chạy hết 1 lần xem các biến tách nhóm được không.

– Thứ nhì: Cần chọn phương pháp trích xuất Principal Axis Factoring và phép quay Promax. Theo Gerbing & Anderson (1988), Phương pháp trích Principal Axis Factoring với phép xoay Promax (Oblique) sẽ phản ánh cấu trúc dữ liệu chính xác hơn phương pháp trích Principal Components với phép xoay Varimax (Orthogonal)

 

Sau khi xoay nếu kết quả ra tương tự như sau, patttern matrix sắp xếp ổn thì chúc mừng các bạn nhé. Còn nếu chưa ổn thì bạn liên hệ nhóm tại đây https://phantichspss.com/lien-he-gioi-thieu   để hướng dẫn xử lý.