Phần mềm Eviews

Hiện nay có nhiều chương trình vi tính được viết bởi các nhà kinh tế lượng hoặc thống kê dùng cho kinh tế lượng ứng dụng. Các phần mềm có thể kể đến như Eviews, Gauss, LIMDEP, RATS, SAS, Shazam, Stata, TSP, SPSS, … Mỗi phần mềm có những đặc trưng riêng. Trong đó phần mềm Eviews (Econometric Views) được sử dụng khá phổ biến do có các ưu điểm:

– Dễ sử dụng

– Truy xuất các kết quả ước lượng và kiểm định rất nhanh.

– Là phần mềm rất mạnh cho phân tích chuỗi thời gian và dữ liệu chéo với cỡ mẫu lớn

– …

Eviews là phần mềm cung cấp những công cụ để phân tích dữ liệu, hồi quy và dự báo. Eviews được ứng dụng cho các lĩnh vực: Phân tích và đánh giá dữ liệu khoa học, phân tích tài chính, mô phỏng và dự báo kinh tế vĩ mô, dự báo kinh doanh, phân tích chi phí,…