BIỂU ĐỒ ĐƯỜNG


Bước 1: Trên thanh công cụ, chọn Quick > Graph để mở cửa sổ Graph

Bước 2: Sau khi mở cửa sổ Graph, ta nhập tên biến cần vẽ vào khung. Sau đó bấm OK

Bước 3: Sau khi nhấn OK ở Bước 2 cửa sổ Graph Options hiện lên. Ta chọn tính năng Graph Type trong phần Option Pages


Trong phần Details:

Graph data Tùy chỉnh về loại dữ liệu muốn vẽ đồ thị, bao gồm Raw data(dữ liệu thô), Means, Sum, …
Orientation Định hướng đồ thị theo trục ngang hay trục dọc
Axis borders  Chọn hiển thị thêm một biểu đồ (như Histogram, Boxplot,…) dọc theo trục biểu đồ chúng ta đang vẽ

Ở đây, ta chọn vẽ dữ liệu thô Raw data trong phần Graph data, và chọn kiểu biểu đồ Specific là Line & Symbol

Bước 3: Nhấn OK để nhận kết quả


 

 

BIỂU ĐỒ CỘT


 

Thực hiện như trên, nhưng trong phần Specific ta chọn Bar

Kết quả như sau