Câu hỏi đảo, câu hỏi ngược reverse code là gì?

Câu hỏi đảo, câu hỏi ngược reverse code là gì?

Trong thang đo likert, có thể trong cùng 1 nhân tố các bạn sẽ gặp những câu hỏi có nội dung ngược lại với các câu còn lại. Giả sử nhân tố THU NHẬP dưới đây có các câu có nội dung tích cực, thì có câu tô đỏ nội dung tiêu cực, đó chính là câu hỏi đảo reverse code.

Mục đích của câu hỏi đảo, câu hỏi ngược reverse code

Câu hỏi đảo là câu hỏi có nội dung ngược chiều với các câu khác trong nhóm, có một số mục đích chính sau:

  1. Câu hỏi đảo reverse code để kiểm tra xem người đánh bảng khảo sát có…buồn ngủ hay không? Tên gọi khác là câu hỏi gài. Vì thế, sau này khi kiểm tra bảng khảo sát, nếu các câu trong nhân tố được đánh giá ở mức cao(4..5 chẳng hạn) mà câu hỏi đảo cũng đánh giá ở mức cao luôn… Chứng tỏ người được hỏi ý kiến khảo sát họ không tập trung vào nội dung câu hỏi, họ đánh đại đánh bừa. Vì thế những bảng khảo sát này có thể được xem xét để loại bỏ ra khoảng bộ dữ liệu của bạn.
  2. Do thang đo kế thừa từ các nghiên cứu trước, các paper gốc quốc tế. Các paper này cũng sử dụng reverse code, nên nghiên cứu mình cũng dịch sát ý đó và làm câu hỏi đảo reverse code theo.
  3. Do nội dung của câu hỏi, nếu để thuận chiều thì nghe không êm tai lắm, có thể làm cho người ta đánh giá không trung thực, nên cần thiết phải làm câu hỏi đảo, câu hỏi ngược reverse code. Ví dụ:trong một bảng câu hỏi về lòng tự trọng, chúng ta có thể có một số câu hỏi tích cực(ví dụ: Tôi có thái độ tích cực đối với bản thân), nhưng cũng có một số câu hỏi từ ngữ tiêu cực (ví dụ: Đôi khi, tôi nghĩ mình chẳng giỏi gì cả). Và như vậy, câu này cần đổi lại là Tôi thường xuyên nghĩ mình giỏi 🙂

Các nhập liệu câu hỏi ngược vào chương trình SPSS

Các câu hỏi ngược phải được đảo ngược lại như đúng tên của nó trước khi đưa vào SPSS. Ví dụ quy tắc đảo đối với thang đo likert 5 như sau

GIÁ TRỊ BAN ĐẦU GIÁ TRỊ SAU KHI ĐẢO
1 5
2 4
3 3
4 2
5 1

Như vậy bạn đã có khái niệm cơ bản nhất về câu hỏi đảo, câu hỏi ngược reverse code là gì nhé. Các thuật ngữ tương tự là: thang đo đảo, câu hỏi gài, reverse scale, negative item, reverse item