Lưu kết quả hồi quy trên STATA – Lệnh ESTSTO và ESTTAB (Phần 1)

BƯỚC 1: CÀI ĐẶT PACKAGE ESTTAB

Các bạn gõ trong cửa sổ lệnh HELP ESTTAB thì sẽ ra hàng loạt các đường link để cài cái package này. Mình hay chọn đường link đầu tiên 😊 Click để cài đặt package nhé. Trong package này có 2 lệnh mình cần dùng đó là ESTSTO (viết tắt của estimate store), ESTTAB (viết tắt của estimate tabulate). Tabulate nghĩa là lập bảng nha các bạn.

BƯỚC 2: CHẠY HỒI QUY

Giả sử mình muốn chạy 3 mô hình và mình muốn lập 1 bảng trình bày kết quả hồi quy của 3 mô hình này.
Mô hình 1: Y = f(X1)
Mô hình 2: Y = f(X1, X2)
Mô hình 3: Y = f(X1, X2, X3)

Để phục vụ cho việc lưu kết quả hồi quy thì chúng ta dùng thêm cái prefix ESTSTO ở phía trước nhé.

Khi chạy mô hình 1, mình sẽ dùng dòng lệnh là:

eststo: reg y x1

Ở trong bảng kết quả, nó sẽ hiện thêm thông tin (est1 store). Điều này nghĩa là STATA đã lưu lại kết quả hồi quy của mô hình 1 rồi. Nhìn qua cửa sổ biến, bạn sẽ thấy xuất hiện thêm một biến mới đó là _est_est1.

Tương tự, mình sẽ chạy hồi quy cho mô hình 2 và mô hình 3.

eststo: reg y x1 x2
eststo: reg y x1 x2 x3

Nếu bạn không muốn các kết quả hồi quy hiện ra từng lần, mà để dành để hiện ra trong bảng tổng hợp cùng một lúc thì mình sẽ thêm chữ QUITELY vào trong lệnh hồi quy trên. Ví dụ:

eststo: quietly reg y x1

eststo: quietly reg y x1 x2

eststo: quietly reg y x1 x2 x3

BƯỚC 3: LẬP BẢNG KẾT QUẢ

Để lập bảng cho kết quả hồi quy của 3 mô hình, chúng ta sẽ dùng lệnh ESTTAB
Để lập bảng cho tất cả các kết quả hồi quy của 3 mô hình luôn thì chúng ta chỉ cần gõ lệnh vậy thôi.

esttab

Còn nếu chúng ta chỉ muốn lập bảng cho mô hình 1 và 2 thì chúng ta sẽ dùng lệnh:

esttab est1 est2

STATA sẽ mặc định trình bày các thông tin sau: Hệ số hồi quy, t-stat của hệ số hồi quy, dấu *** (thể hiện cho mức ý nghĩa thống kê) và số quan sát.

Các bạn xem hình ảnh minh họa để rõ hơn các bước ad mô tả ở trên nhé.

P/s: Lệnh ESTSTO CLEAR ở trên cùng dùng để xóa đi tất cả các kết quả hồi quy đã lưu trong STATA trước đó thôi nhé.